Esperanto اسپرانتو : زبان دوم براي همه

شعبده باز اسپرانتيست ژاپنی برای کودکان افغانی در ايران برنامه اجرا می کند!

فوکودا توسيرو شعبده باز اسپرانتيست در نظر دارد از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه ضمن سفر به ايران برای کودکان مهاجر افغانی در اردوگاههای  پناهندگان برنامه افتخاری اجرا کند.

نشانی صفحه اينترنتی فوکودا:

http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuto/index.htm

+ ReTo ; ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٢۸
    پيام هاي ديگران ()