Esperanto اسپرانتو : زبان دوم براي همه

مصاحبه با خبرگزاری ميراث فرهنگی درباره ی اسپرانتو

خبرگزاری ميراث فرهنگی درباره ی اسپرانتو و تاريخ آن در ايران مصاحبه ای را با عليرضا دولتشاهی و محمدرضا ترابی انجام داده است. اين هم متن کامل مصاحبه ی مذکور.

+ ReTo ; ٩:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٤/٢٤
    پيام هاي ديگران ()