Esperanto اسپرانتو : زبان دوم براي همه

صندوق پس انداز اسپرانتودانان و دوستداران اسپرانتو

با پیشنهاد دکتر شیرین احمدنیا و تایید و تصویب موسسه  سبزاندیشان به منظور تامین منابع مالی و ایجاد تسهیلات برای اعضای موسسه سبزاندیشان، صندوق پس انداز اسپرانتو در شرف تاسیس می باشد. در حال حاضر مسئولیت صندوق را مهندس حمزه شفیعی و مهندس نازی صولت برعهده دارند.

در حال حاضر هر واحد سپرده گذاری به ازای 10000 تومان  ماهانه 1000 تومان می باشد که میبایست به مسئولین صندوق پرداخت شود. علاقه مندان به مشارکت و همکاری با صندوق می توانند با افراد نامبرده تماس بگیرند.

تا پایان هفته آینده آیین نامه کارکرد صندوق در اختیار تمامی سپرده گزاران قرار خواهد گرفت.

 

+ ReTo ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٥/۱٤
    پيام هاي ديگران ()