Esperanto اسپرانتو : زبان دوم براي همه

نقد و معرفی مجله سبزانديشان توسط راديو اسپرانتو لهستان

راديو لهستان در بخش نقد و بررسی مطبوعات اسپرانتو به تنها مجله اسپرانتو زبان ايرانی - پيام سبزانديشان - به طور مفصلی پرداخته است. علاقه مندان در نشانی زير ميتوانند اين نقد را مطالغه کنند:

http://www.radio.com.pl/polonia/article.asp?tId=3099

+ ReTo ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۳
    پيام هاي ديگران ()