سبزانديشان در جشنواره مطبوعات

همجون سال گذشته امسال نيز پيام سبزانديشان در جشنواره مطبوعات حضور خواهد داشت. مقدم علاقه مندان زبان اسپرانتو را در سالن ۳۵ غرفه پيام سبزانديشان گرامی ميداريم!

/ 0 نظر / 10 بازدید