آرشیو بولتن IREJO در اینترنت!

درباره سازمان جوانان اسپرانتیست ایران هنوز به فارسی چیزی نوشته نشده است و امیدوارم در آینده ای نه چندان دور مختصری در این باره جهت اطلاع همگان بنویسم . اما با توجه به اینکه اخیرا احساس شد که کسانی تصور نادرستی در مورد تاریخچه فعالیت سازمان جوانان اسپرانتودان ایران IREJO دارند و به منظور ثبت آنچه که در گذشته انجام گرفته است و اینکه رفع سو تفاهمات شده باشد اقدام به انتقال آرشیو بولتن IREJO به اینترنت شد امید آنکه مورد استفاده علاقه مندان قرار گرفته و مفید واقع شود:
http://groups.yahoo.com/group/IREJO/files/Arkivo%20de%20IREJO-Bulteno
لازم به توضیح است که به مرور زمان این آرشیو کامل خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید