اسپرانتيست های جوان صربيايی در دفتر سبزانديشان

روز يکشنبه دفتر سبزانديشان پذيرای دو خواهر جوان صربيايی بود. کاتارينا و آنا دو خواهر صرب اسپرانتودانی هستند که برای آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربيت مدرس ميهمان وزارت ارشاد و فرهنگ هستند. آنها به مدت ۲ ماه در ايران خواهند بود.

/ 2 نظر / 7 بازدید
FarhadVessal

اسپرانتو ابر رسانه است!