معرفی هنر خوشنويسی فارسی به زبان اسپرانتو

در نشانی زير آقای عبداله کيانی نسبت به معرفی هنر خوشنويسی به زبان اسپرانتو اقدام نموده اند که بسيار مختصر و موجز و البته شايسته اين مهم انجام شده است.

http://skrib02.free.fr/

/ 1 نظر / 12 بازدید

salam be maa ham sar bezanin