نشست فوق‌ العاده سالانه موسسه سبزاندیشان

نشست فوق‌ العاده سالانه موسسه سبزاندیشان
زمان: جمعه 3 امرداد ماه 1382 ساعت 16 تا 20
مکان: تهران – دفتر سبزاندیشان
دستور جلسه:
- تعیین تاریخ و چگونگی برگزاری انتخابات داخلی
- تعیین کاندیداهای هیات مدیره
- ارایه گزارش مالی
- اخذ تصمیم در باره پیوستن به UEA
- بررسی وضعیت عضویتها و مسایل مرتبط با آن

از همه اعضا محترم درخواست میشود ضمن شرکت در نشست فوق حضوری فعال داشته باشند.

/ 2 نظر / 23 بازدید
AliAsghar kousari

Fine mi achetis komputilio post multjara sopiro. Mi atendas viajn gratulajn retmesaghojn karaj ge samideanoj.miesperas chi tiel mi pli ol antau kontaktighivin p.o.kesto:67417-196 kangavar-iran kun profundaj estimoj

AliAsghar kousari

Se vi volas skribi al mi bv . uzi retadreson kousari2005.Mipreferas ghin.mi atendos.