برنامه صعود به قله دماوند

برنامه زمان‌بندی صعود به قله دماوند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7 تا 9 امرداد ماه  1383

 

-          حركت از تهران به‌سوی پناهگاه گوسفندسرا (پای قله دماوند) ساعت 5 بعد از ظهر سه‌شنبه 06/05/83

-          برپايی چادر در اطراف پناهگاه و استراحت تا صبح

-          حركت از گوسفند سرا به‌سمت پناهگاه سوم   ...............      ساعت 6 صبح چهارشنبه 07/05/83

-          برپايی چادر در اطراف پناهگاه سوم و استراحت تا صبح

-          صعود به سمت قله   ......................................                         ساعت 4يا5 صبح پنجشنبه 08/05/83

-          برگشت به پناهگاه سوم و استراحت تا ساعت 6 بعد از ظهر

-          حركت از پناهگاه سوم به‌سمت گوسفندسرا و استراحت تا صبح

-          حركت به‌سمت تهران ................................................           ساعت 6صبح جمعه 09/05/83

 

- لازم به ذكر است كه چنانچه شرايط جوی و ساير عوامل مطابق پيش بينی‌های انجام شده نباشد، با توجه به شرايط جوی تصميم‌گيری خواهد شد.

- محل تجمع دوستان جهت حرکت از تهران:

جلوی ساختمان تجاری واقع در سه راه تهرانپارس ساعت 4:30 بعد از ظهر سه شنبه 06/05/83 می باشد.

 

 

                                                                                                                                            موسسه‌ی سبزانديشان

                                                                                                                                            خسروآبادی- 30/04/83
/ 1 نظر / 16 بازدید