شروع کلاسهای جديد اسپرانتو

دوره های جديد آموزش زبان اسپرانتو از روز ۱۶ فرودين ماه شروع خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در اين دوره ها با دفتر سبزانديشان تماس بگيرند.

۸۸۰۸۱۰۰   و    ۷۴۳۷۱۳۸

/ 0 نظر / 11 بازدید