راديو های اسپرانتو زبان

ده ها راديو در سطح منطقه ای - ملی و بين المللی به زبان اسپرانتو برنامه پخش ميکنند. برای مشاهده ليست راديو هايی که به زبان اسپرانتو برنامه پخش ميکنند به نشانی زير مراجعه کنيد:

http://www.osiek.org/aera/

/ 0 نظر / 10 بازدید