سبزانديشان در دهمين جشنواره ی مطبوعات

به آگاهی علاقه مندان و دوستداران اسپرانتو می رساند که مجله پیام سبزاندیشان در دهمین جشنواره ی مطبوعات کشور شرکت نموده و غرفه ی آن در سالن 2 روبروی روزنامه ی اعتماد پذیرای بازدیدکنندگان ارجمند می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید