جنگ در عراق- اسپرانتو و رادیو برزیل

روز

پنج شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت برزیل رادیو ملی برزیل درباره جنگ در عراق با رضا ترابی - نماینده انجمن جهانی اسپرانتو در ایران- مصاحبه ای کرد که این مصاحبه به زبان اسپرانتو انجام شد و توسط مترجم به طور هم زمان به زبان پرتقالی بازگردانده شد!
این اولین بار است که رادیو برزیل چنین مصاحبه ای را انجام داده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید