آموزش اسپرانتو برای ترک زبانان!

دوره آموزش اسپرانتو برای ترک زبانان در نشانی زير قابل دسترسی ميباشد. توضيحات دستور زبان اسپرانتو به زبان ترکی بسيار خوب و جامع است. 

http://esperantokursu.sitemynet.com/kurs.html

/ 0 نظر / 12 بازدید