تالار گفتگو به زبان اسپرانتو !

 سايت جنگل - يکی از بهترين سايت های اسپرانتو زبان - تالار گفتگوی خود را راه اندازی نمود.
با فشار روی اين نوشته به تالار گفتگوی اسپرانتو برويد!
فراموش نکنيد که شما می بايست يک نام انتخاب کنيد و بعد داخل شويد!

/ 0 نظر / 11 بازدید