انجمن بین‌المللی آموزگاران اسپرانتو

ILEI
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistojهدف‌گيري بسوي آينده
ILEI اتحايه جهاني معلمان اسپرانتودان است.
هدف اصلي ILEI كمك به آموزگاراني است كه مي‌خواهند آموزش و استفاده از زبان اسپرانتو را بعنوان پايه و الگوي نظم نوين ارتباطي در مدارس و آموزشگاههاي سراسر جهان توسعه بخشند، بطوريكه همه فرهنگهاي بشري از شانس و امكان يكساني براي اظهار و عرضه خويش برخوردار باشند.
ILEI در سال 1949 بعنوان سازمان تخصصي آموزش و تحصيل پايه‌گذاري شد و داراي روابط همكاري، عملياتي و مشاوره‌اي با UEA (سازمان جهاني اسپرانتو) و UNESCO (سازمان فرهنگي، علمي،‌آموزشي ملل متحد) مي‌باشد.
اعضاي ILEI، معلمان و كادرهاي علمي-آموزشي هستند كه بكارگيري اسپرانتو را حمايت كرده و در عمل آنرا بكار مي‌برند.
اعضاء در شاخه‌هاي كشوري و كميسيونهاي كاري سازماندهي مي‌شوند. علاوه بر اين، اتحاديه از كميته‌هائي كه هر شاخه كشوري را نمايندگي مي‌كنند، و از رؤسايي كه فعاليتها و سازمانهاي مختلف را هماهنگ مي‌كنند تشكيل يافته است.
يكي از اهداف اصلي ILEI كمك به مؤسسات آموزشي اسپرانتو است،‌ يعني مؤسسات (شامل دانشگاهها و مدارس) مختلفي كه در رابطه با زبان اسپرانتو فعاليتي صورت مي‌دهند. يك نمونه عمومي از اين كمكها تسهيل ارتباط بين اينگونه مؤسسات براي همكاري و تبادل تجربيات و حتي اجراي پروژه‌هاي منطقه‌ايي يا بين كشورها است.
براي حمايت از آموزش زبان بين‌المللي ILEI وسائل آموزشي را تهيه و ارائه كرده،‌ مسابقات و امتحانات زبان را براي آموزش‌ديدگان تدارك مي‌بيند.
سطح دانش زباني افرادي كه در دوره‌ها شركت مي‌كنند به كيفيت آموزشي و تجربه معلمان نيز بستگي دارد. بهمين دليل ILEI همواره در تلاش براي آموزش، بازآموزي، و بهبود كيفيت آموزشي معلمان است. همانند همه سازمانهاي تخصصي، در ILEI گروههائي از متخصصان آموزشي فعاليت كرده و ضمناً فرهنگ تخصصي حرفه‌اي آموزشي را بصورت سازمان‌يافته تدارك مي‌بينند.
نكته مهم قابل ذكر،‌كانالهاي ارتباطي ILEI است كه از جمله نشريه IPR (مجله بين‌المللي آموزش) بصورت فصلنامه براي معلمان، و نشريه Juna Amiko (دوست جوان) براي دانش‌آموزان است. بجز اين نشريات، وسايل ارتباطي ديگري نظير اينترنت، فيلم، و اعلانهاي مختلف نيز جهت تسهيل ارتباطات بكار گرفته مي‌شود.
اعضاي ILEI مي‌توانند با شركت در كنفرانسهاي سالانه، سمپوزيومهاي علمي، و نشستهاي مختلف، يكديگر را ملاقات كرده و از آخرين اخبار و رويدادهاي آموزشي مطلع شده و به تبادل آرا و افكار بپردازند.
ILEI با بسياري از سازمانهاي تخصصي و نشريات آموزشي كه در رابطه با آموزش زبان فعاليت مي‌كنند، و با مؤسساتي كه خدمات سودمند براي آموزش و تدريس زبان بين‌المللي ارائه مي‌دهند، رابطه و همكاري نزديك دارد.

IRLEI


Irana Ligo de Esperantistaj Instruistoj


IRLEI بعنوان شاخه كشوري اتحاديه جهاني معلمان اسپرانتودان از سال 1376، تلاش دارد تا اهداف و خدمات ذكرشده را در سطح كشور ايران توسعه داده و بعنوان رابطي بين معلمان اسپرانتودان ايراني و ساير مؤسسات آموزشي عمل نمايد.
IRLEI هم اكنون بعنوان شاخه آموزشي مؤسسه سبزانديشان، دوره‌هاي آموزش حضوري و مكاتبه‌اي زبان اسپرانتو را به علاقه‌مندان عرضه مي‌نماييد.
از كليه علاقمندان به تدريس زبان اسپرانتو دعوت مي‌شود به IRLEI بپيوندند تا با همياري تمامي اسپرانتودانان ايراني بتوانيم امور آموزش اين زبان را بصورت سازمان‌يافته و هماهنگ در سطح كشور عرضه كنيم

/ 0 نظر / 4 بازدید