ز مثل زلزله ز مثل زندگی

خبر وقوع زلزله در بم با تلفات چند هزار نفری از آن خبرهای بسيار بدی است که انتظار آن را نداشتيم.  ضمن اعلام همدردی با هم وطنان ارجمندی که در اين حادثه غم انگيز دچار مصيبت شده اند به سهم خود در اين باره ادای دين خواهيم نمود. از همه هم وطنان  نيز انتظار داريم به وظيفه ملی خود در اين مصيبت بزرگ که همانا به ياری مصيبت زدگان شتافتن است عمل نمايند.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید