گزارش ايرنا از کنگره جهانی اسپرانتو

کنگره بين المللي زبان اسپرانتو در چين گشايش يافت

پکن ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۰۵ / ۰۵ / ۸۳
خارجي.فرهنگي.چين
هشتاد و نهمين کنگره بين المللي زبان اسپرانتو با سخنان "وو بانگ گوا"
رييس کنگره ملي خلق چين در پکن گشايش يافت .
به گزارش روز دوشنبه روزنامه "مردم " ارگان حزب کمونيست چين ، در اين
کنگره يک هفته اى که ديروز آغاز به کار کرد، بيش از دو هزار آکادميسين و
کارشناسان زبان شناسي بويژه زبان اسپرانتو از۵۰ کشور جهان حضور دارند.
وو در مراسم گشايش گفت : اسپرانتو يک زبان جهاني است و براى تبادلات
سريع تر اطلاع رساني و گسترش همکارىهاى علمي و فني ميان کشورها به حساب
ميآيد.
رييس کنگره چين افزود، در يک قرن گذشته اين زبان باعث تشکيلروابط ميان
کشورها شده و اسپرانتودانان همه کشورها براى پيشبرد تبادلات جهاني و
برقرارى صلح در جهان سهم شاياني ادا کرده اند.
وى تاکيد کرد که زبان اسپرانتو حدود۱۰۰ سال است که در چين رواج دارد
و در دو دهه گذشته نيز دستاوردهاى شاياني در توسعه اين زبان حاصل شده
است .
در جريان کنگره جهاني اسپرانتو ، کارشناسان کشورهاىمختلف درباره توسعه
روزافزون اين زبان و نقش آن به عنوان يک زبان مشترک در برقرارى صلح بحث و
تبادل نظر خواهند کرد.
در حاشيه اين کنگره يک هفته اى چندين همايش و نمايشگاه نيز برگزار خواهد
شد.
پکن سال۱۹۸۶ ميزبان هفتاد و يکمين کنفرانس جهاني زبان اسپرانتو بود.

منبع خبر:

http://www.irna.ir/?SAB=OK&LANG=PE&PART=_NEWS&TYPE=GE&id=13830505092605Z05

/ 0 نظر / 12 بازدید