راديو بين المللی چين به زبان اسپرانتو

راديو بين المللی چين به زبان اسپرانتو هر روز در دو نوبت برنامه پخش می کند.

در سايت اين راديو آخرين اخبار جهان به زبان اسپرانتو قابل دسترسی می باشد.نشانی:

http://esperanto.cri.com.cn/

/ 0 نظر / 12 بازدید