آشنایی با زبان آموزان نابینا و ناشنوا در کانون اسپرانتو

اولین پنجشنبه هر ماه از ساعت 17 همایش همگانی در کانون اسپرانتو برگزار می شود.
روز پنجشنبه 3 بهمن ماه آقای بهزاد هاشمیان -مدیر عامل "موسسه حمایت از نابینایان و ناشنوایان ایران"- که اسپرانتیست نیز می باشند به معرفی موسسه و فعالیت های آن خواهند پرداخت.
لازم به یادآوریست که گروهی از زبان آموزان نابینا و ناشنوا که توسط "موسسه حمایت از نابینایان و ناشنوایان ایران" اسپرانتو می آموزند در این همایش شرکت خواهند داشت.


شرکت در همایش برای همه دوستداران اسپرانتو آزاد می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید