اسپرانتو در دانشگاههای جهان

زبان اسپرانتو هم اکنون در بيش  از ۶۷ دانشگاه جهان و در ۲۴ کشور به صورت رسمی تدريس ميشود.

در اين نشانی اطلاعات بيشتر قابل دريافت است:

http://www.uea.org/agadoj/instruado/pirlot.html

/ 0 نظر / 3 بازدید