روزنامه همشهری و مطلبی درباره اسپرانتو

روزنامه همشهری امروز در صفحه فرهنگی خود مصاحبه ای را درباره زبان اسپرانتو چاپ کرده است. در اين مصاحبه عليرضا دولتشاهی و محمدرضا ترابی به شرح پاره ای از واقعيت ها و موقعيت زبان اسپرانتو پرداخته اند.

با کليک روی اين سطر متن مصاحبه را بخوانيد!

/ 0 نظر / 10 بازدید