مراسم بازگشایی دفتر سبزاندیشان و بزرگداشت زامنهوف

همزمان با یکصد و چهل و سومین زادروز مولف زبان اسپرانتو دفتر جدید موسسه سبزاندیشان بطور رسمی بازگشایی خواهد شد. به همین مناسبت روز یکشنبه 2۴ آذرماه 1381 از ساعت 17 تا 19 مراسمی در محل دفتر جدید موسسه برپا خواهد شد. از همه اسپرانتودانان و دوستداران اسپرانتو دعوت می شود تا در این مراسم حضور یابند.
نشانی:
خیابان انقلاب – بین لاله زار نو و میدان فردوسی - روبروی سینما فردوسی پلاک 674

/ 0 نظر / 4 بازدید