کارگاه ترجمه در دفتر سبزانديشان

روزهای يکشنبه هر هفته از ساعت ۱۸ تا ۲۰ کارگاه ترجمه در دفتر مجله سبزانديشان برقرار می باشد. هدايت کارگاه را احمد رضا ممدوحی اسپرانتودان برجسته  و استاد ممتاز اسپرانتو بر عهده دارند. حضور علاقه مندان را در کارگاه ترجمه گرامی می داريم.

/ 0 نظر / 7 بازدید