نرخ عضويت در سازمان جهاني اسپرانتو

نرخ عضويت در سازمان جهاني اسپرانتو
MA-T عضويت
210000 ريال (membro-abonanto kompleta)
عضويت+ كتاب سال(Jarlibro) + ماهنامه Esperanto
افراد زير 30 سال بطور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي‌شوند(بدون پرداخت هيچگونه مبلغ اضافی) و مجله‌هاي Kontakto و tejo-tutmonde را دريافت مي‌كنند.
MA-J عضويت
membro-abonanto-jarlibro ریال۸۴۰۰۰
عضويت+ كتاب سال(Jarlibro)
افراد زير 30 سال بطور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي‌شوند(بدون پرداخت هيچگونه مبلغ اضافی) و مجله‌هاي Kontakto و tejo-tutmonde را دريافت مي‌كنند.
MG عضويت
membroabonanto-gvidlibro] ل ۳۵۰۰۰ ریال
عضويت+ كتابچه راهنماي جنبش اسپرانتو
[قسمت نخست كتاب سال]
افراد زير 30 سال بطور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي‌شوند(بدون پرداخت هيچگونه مبلغ اضافی مجله Kontakto را دريافت مي‌كنند)


لیست مجلاتی که سبزاندیشان نمایندگی رسمی آنها را بر عهده دارد


ردیف نام محل چاپ زمینه ترتیب انتشار اشتراک سالانه تک شماره
1 Literatura Foiro سوئیس ادبی – فرهنگی فصلنامه 126000 ریال 40000 ریال
2 Monato بلزیک خبری-فرهنگی-سیاسی ماهنامه 160000 ریال 15000 ریال
3 Kontakto بلغارستان فرهنگی- اجتماعی دو ماهنامه 20000 ریال 3500 ریال
4 Esperanto هلند اخبار اسپرانتو- زبان ماهنامه 60000 ریال 6000 ریال
6 Tejo-tutmonde لهستان جنبش جوانان فصلنامه 20000 ریال 5000 ریال
7 Juna Amiko مجارستان نوآموزان فصلنامه 30000 ریال 8000 ریال
8 KOMENCANTO روسیه نوآموزان دوماهنامه 80000 ریال 15000 ریال
9 Oomoto زاپن فرهنگی شش ماهنامه 25000 ریال 15000 ریال
10 La Domo فرانسه فرهنگی-خدماتی فصلنامه 85000 ریال 20000 ریال
11 Litova Stelo لیتوانی فرهنگی دوماهنامه 96000 ریال 20000 ریالبراي پرداخت حق شركت دركنگره‌ها، خريد كتاب از خارج، پرداخت حق عضويت بهUEA و آبونمان هرگونه نشریه اسپرانتویی مبلغ مورد نظر را به حساب جاري 2824 نزد بانك ملي ايران شعبه 97 قصر تهران بنام مؤسسه سبزانديشان واريز نموده و فيش آن را به صندوق پستي 184- 17765 تهران ارسال نماييد تا در اولين فرصت ممكن سفارشات شما انجام پذيرد.

/ 3 نظر / 7 بازدید
kiani

چرا افراد بالای ۳۰ سال بايد هزينه پرداخت کنند؟

RETO

چون افراد بالای 30 سال معمولا شاغل هستند و دانشجو یا دانش آموز نیستند تا از کمکهای دیگران برخوردار باشند بلکه این توانایی را دارند که به دیگران کمک هم بکنند.

majid

لطفا نحوه اشتراک و آموزش را برای من ارسال کنيد من دانشجوی طراحی صنعتی هستم و ۲۶ سال سن دارم و می خواهم در مورد شما بيشتر بدانم