صفحه اختصاصی کنگره بين المللی اسپرانتو در سال ۲۰۰۴

کنگره جهانی هشتادونهم اسپرانتو در سال ۲۰۰۴ در پايتخت چين برگزار خواهد شد. آخرين اطلاعات کنگره در نشانی زير قابل دسترسی می باشد:

http://www.espero.com.cn/uk2004/

/ 1 نظر / 3 بازدید
نیما

آقا من مخصلصم! به محض اينکه از شر امتحانات جاری امسال خلاص بشم يه فکری برای ياد گرفتن اسپرانتو خواهم کرد. و حتمآ به مکم و راهنمايی شما نياز خواهم داشت. عجالتآ...