شماره سوم پیام سبزاندیشان منتشر شد!

شماره سوم فصلنامه پیام سبزاندیشان منتشر شد.
شماره دوم در 32 صفحه و با مطالب متنوع به فارسی و اسپرانتو منتشر شد و از طریق دکه های فروش مطبوعات در سراسر کشور قابل دریافت می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید