زباني براي جهاني شدن

در ضميمه جوان روزنامه همشهری تاريخ ۲۳ آبان ماه مقاله ای درباره زبان دوم چاپ شده که خواندنش خالی از لطف نيست.

اينهم نشانی مقاله فوق:

http://www.hamshahri.org/vijenam/javan/1382/820823/jahan.htm

/ 0 نظر / 3 بازدید