انجمن دوستی اسپرانتو افغانستان

انجمن دوستی اسپرانتو افغانستان در دانشگاه کابل تشکيل شد.

نشانی اينترنتی اين انجمن که اولين انجمن اسپرانتويی در افغانستان است از اين قرار است:http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuto/aaadem/aaadem.htm

/ 1 نظر / 72 بازدید
sohrab jabari

سلام من ائران نستم من يک ادرس براي ا مو ز ش می خا هم