نقد و معرفی مجله سبزانديشان توسط راديو اسپرانتو لهستان

راديو لهستان در بخش نقد و بررسی مطبوعات اسپرانتو به تنها مجله اسپرانتو زبان ايرانی - پيام سبزانديشان - به طور مفصلی پرداخته است. علاقه مندان در نشانی زير ميتوانند اين نقد را مطالغه کنند:

http://www.radio.com.pl/polonia/article.asp?tId=3099

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد

احمق ها خیلی خر و گاو هستید.