گروه ۱۹ نفره صعود به قله دماوند

امروز ساعت ۲۰ گروه ۱۹ نفره اسپرانتودانان و علاقه مندان اسپرانتو حرکت به سوی دماوند را آغاز خواهند کرد.

ديدار ما جمعه ساعت ۹ قله دماوند بام ايران!

/ 2 نظر / 3 بازدید
AliAsghar kousari

mi deziras sukcesan montgrimpon.

AliAsghar kousari

Mi preferas mian novan retadreson kousari2005