سايت سنديکای بين المللی کارگران به زبان اسپرانتو!

سايت سنديکای بين المللی کارگران از چندی پیش علاوه بر ۹ زبان دیگر به زبان اسپرانتو نيز اخبار و اطلاعات را در اختيار مراجعه کنندگان خود قرار می دهد.
با کليک روی اين نوشته به سنديکای بين المللی کارگران برويد.

/ 0 نظر / 9 بازدید