مجله معروف لوموند فرانسوی به زبان اسپرانتو

مجله معروف و معتبر فرانسوی «لوموند» در اينترنت به زبان بين المللی اسپرانتو نيز منتشر می شود.

اين هم نشانی اينترنتی اين مجله معتبر سياسی به زبان اسپرانتو:

http://eo.mondediplo.com/

/ 0 نظر / 7 بازدید