صفحات اینترنت به زبان اسپرانتو!

بااستفاده از سایت http://lingvo.org/tradukuعلاقه مندان می توانند صفحات اینترنتی را به زبانهای انگلیسی- آلمانی- فرانسوی- سوئدی- اسپانیایی - هلندی و پرتقالی هستند به اسپرانتو ببینند!
کافیست تا در قسمت Eltirado نام و نشانی صفحه ای را که می خواهید به اسپرانتو را ببیند درج کنید تا بلافاصله آن را به اسپرانتو ببیند!
همچنین با استفاده از این سایت می توان مطالب را به هشت زبان ترجمه کرد!


دیدن سایت های معروف بوسیله مترجم اسپرانتو اینترنتی به امتحانش می ارزد شما هم امتحان کنید!

/ 0 نظر / 3 بازدید