استاد عارف آذری

در هشتادوششمين كنگره جهاني اسپرانتو كه در مرداد ماه 1380در شهر زاگرب مركز كرواسي برگزار شد. استاد عارف آذري بخاطر تلاش سترگشان در تدوين فرهنگ جامع اسپرانتو – فارسي (كه در سال 1379 توسط مؤسسه سبزانديشان منتشر شده است)و تلاش در خور تحسين‌شان در راه آموزش و گسترش اسپرانتو در ايران، بعنوان عضو افتخاري سازمان جهاني اسپرانتو برگزيده شد.
گزينش استاد آذري افتخاري بزرگ براي جنبش اسپرانتو ايران مي‌باشد. اينك سازمان جهاني اسپرانتو دو عضو افتخاري ايراني دارد كه اولين عضو آن دكتر ناصرالدين صاحب‌الزماني و دومين آن استاد عارف آذري مي‌باشد. ما سپاسگزار تلاش و كوشش اين مردان شريف و ارجمند هستيم كه پرچم‌دار و مشعلدار اسپرانتو در ايران هستند.

/ 0 نظر / 9 بازدید