سايت کنگره جهانی ۸۸ اسپرانتو در سوئد

هم زمان با آغاز هشتادوهشتمين کنگره جهانی اسپرانتو که امسال در سوئد برگزار می شود علاقه مندان می توانند آخرين خبرها و رويدادهای کنگره را از طريق سايت مخصوص آن دنبال کنند.

اينهم نشانی سايت کنگره جهانی امسال اسپرانتو!

/ 0 نظر / 3 بازدید