زبان سلام !

زبان سلام

جنبش اسپرانتو از جنبه‌هاي مختلفي بخاطر قربانيان حمله سپتامبر گذشته در آمريكا متاسف است. همچنين قربانيان بي‌گناه جنگ در افغانستان ماية تاسف است. آنچه ما مي‌توانيم در اين جنگ انجام دهيم، زياد نيست. فعاليت‌هاي باشكوه پيشكسوتان ما ،بعنوان مثال در طول جنگ جهاني اول، اكنون قابل تكرار نيست. معهذا براي تاكيد بر احترام به همه قربانيان و نيز تاكيد بر اين واقعيت كه اسپرانتو در طول تمامي تاريخش كلاً جنگ را بعنوان روشي عادي براي حل منازعات نپذيرفته است(-نه بسوي شمشير تشنه بخون- متن مصرع بسيار مشهور سرود اسپرانتو است.)، كميسيون آسيايي انجمن جهاني اسپرانتو با كمك تعدادي از اسپرانتودانان غيرآسيايي، تصميم به برپايي تلاش‌هايي كه هدف از آنها حمايت مستقيم از قربانيان كنوني، يعني پناهندگان افغان در كشورهاي همسايه مي‌باشد، گرفته است.
تنها براي اينكه مثالي از وضعيت ارائه دهم، مي‌گويم كه در ايران و پاكستان بيش از 4 ميليون افغاني بعنوان پناهنده اقامت دارند. اكثريت اين افراد بي‌سواد هستند، اما بين آنها معلم، مهندس و پزشكاني وجود دارند كه در كشور خودشان زندگي خوبي داشته‌اند اما به دليل جنگ طولاني مدت به ايران پناهنده شده‌اند. شرايط در ساير كشورهاي همسايه نيز مشابه است.
اين برنامه كه نام آن به‌فارسي (كه در همه كشورهاي همسايه در آن منطقه بطور گسترده‌اي صحبت مي‌شود) و در اسپرانتو “زبان سلام /lingvo de paco” است، از سه بخش تشكيل مي‌شود:
1-دوره‌هاي آموزش اسپرانتو براي روشنفكران افغاني در اردوگاه‌هاي مهاجران در كشورهاي همسايه
2-دوره هاي سوادآموزي به‌زبان مادري براي پناهندگان بي‌سواد افغاني
3-كمك مادي براي پناهندگان
به اين سه بخش بتدريج مورد چهارمي نيز اضافه خواهد شد و آن ايجاد ليست اينترنتي تحت عنوان- گفتگوي تمدن‌ها - براي حمايت از گفتگوي بين آسيايي‌ها و غيرآسيايي‌ها به زبان‌هاي مختلف (همچنين اسپرانتو) مي‌باشد.
اولين فعاليتهاي منسجم در ايران بكمك اسپرانتودانان ايراني و سازمان‌هاي غيراسپرانتويي ايراني كه در زمينة سوادآموزي فعاليت مي‌كنند آغاز خواهد شد. بتدريج اين فعاليت‌ها به ساير كشورهاي همسايه گسترش

خواهد يافت.
تشكيل دوره اسپرانتو براي 20 پناهنده 100 دلار هزينه دارد (تكثير مواد آموزشي و...). هم اكنون دو دوره در تهران و مشهد برنامه ريزي مي‌شود كه از ژانوية آينده شروع خواهند شد.
دورة مكاتبه‌اي اسپرانتو براي پناهندگان افغاني كه در نشريات محلي آگهي خواهد شد، 15 دلار براي هر نفر هزينه خواهد داشت ( شامل تهيه مواد آموزشي و ارسال آنها). اين دوره نيز از ژانويه شروع خواهد شد.
سوادآموزي هر افغاني پناهنده بي‌سواد 15 دلار هزينه خواهد داشت (تهيه مواد آموزشي و تردد به اردوگاههاي پناهندگان). اين فعاليت بمحض دريافت نخستين مشاركت‌هاي اسپرانتيست‌هائي كه بخواهند حامي يك افغاني بي‌سواد بشوند تا وي خواندن و نوشتن بياموزد، شروع خواهد شد.
كمك مادي به پناهندگان داوطلبانه است. مبالغ جمع آوري شده توسط جنبش اسپرانتو بطور مستقيم، يا ترجيحاً بصورت مواد آموزشي مورد نياز به پناهندگان ارائه خواهد شد.
مطمئن هستم كه بسياري از شما مايل به مشاركت و تشويق اسپرانتيست‌هاي كشور خود به مشاركت هستيد. روش مشاركت ساده است: حمايت مالي خود را به حساب بنياد آسيا نزد انجمن جهاني اسپرانتو، بروش مرسوم ارسال پول به سازمان، بفرستيد. مي‌توانيد برحسب هدف خودتان، و حمايتي كه مي‌خواهيد بعمل آوريد، ذكر كنيد كه مبلغ موردنظر براي “زبان صلح 1” ، “زبان صلح 2” ، و يا “زبان صلح 3 ” است. اگر فقط “زبان صلح” را ذكر كنيد ما مبلغ مشاركت شما را بين اين سه هدف قسمت خواهيم كرد.

اگر مي‌خواهيد مستقيماً درباره دوره هاي اسپرانتو و دوره هاي سوادآموزي مكاتبه كنيد، لطفاً پيام خود را به رضا ترابي reza@esperanto.org بفرستيد.
اگر مي‌خواهيد مستقيماً درباره كمكهاي مادي مكاتبه كنيد، لطفاً پيام خود را به هانس باكر hbakker@groenlinks.nl بفرستيد.
اگر مي‌خواهيد كلاً درباره اين برنامه و روش تعميم آن بين اسپرانتودان‌ها مكاتبه كنيد، لطفاً پيام خود را به آتيليو اورلانا iei001@worldonline.nl بفرستيد.

با تشكر
پرفسوررناتو كورستي
رئيس سازمان جهاني اسپرانتو renato.corsetti@esperanto.org
===============================================
ترجمه متن از مهندس حمزه شفیعی

/ 0 نظر / 13 بازدید