ترجمه چند مطلب از مجله پيام سبزانديشان به زبان ژاپنی

چند مطلب از شماره ۷ مجله پيام سبزانديشان به زبان ژاپنی ترجمه شده است. اين مطالب ببيشتر درباره مهاجران افغانی در ايران و وضعيت زنان در افغانستان است که از فارسی به اسپرانتو ترجمه شده اند  و از زبان اسپرانتو نيز به زبان ژاپنی برگردانده شده اند.

#rakonto1>http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuto/jaadem/sopirante.htm#rakonto1

/ 1 نظر / 14 بازدید
mahdi

به زودی وبلاگ خود را در مورد الکترونيک به زبان اسپرانتو اماده ميکنم....... هم اکنون اين وبلاگ به زبان فارسی موجود است...