کلاس اسپرانتو در شهرستان بانه

آقای هيوا کريمی عضو فعال موسسه سبزانديشان و اسپرانتودان جوان که نماينده انجمن جهانی اسپرانتو در شهرستان بانه نيز می باشد از چندی پيش کلاس آموزش زبان اسپرانتو در شهرستان بانه را برای عموم علاقه مندان در اداره ارشاد برگزار نموده اند. در اين کلاس بيش از ۴۰ نفر زبان آموز شرکت کرده اند.

/ 1 نظر / 11 بازدید
AliAsghar kousari

Dankon.nelacighu kara Hiva.