رضا خيرخواه در دفتر سبزانديشان

روز يکشنبه ۱۲ بهمن ماه آقای رضا خيرخواه اسپرانتودان ايرانی مقيم تايوان ساعت ۱۸ در دفتر سبزانديشان با دوستان و اسپرانتودانهای تهرانی ديدار خواهد داشت. 

مقدم دوستان را گرامی ميداريم.

/ 0 نظر / 15 بازدید