دهمين سالگرد بنيانگذاری سازمان جوانان اسپرانتودان ايران

مجله سبزاندیشان به مناسبت دهمين سالگرد بنيانگذاری سازمان جوانان اسپرانتودان ايران در نظر دارد ويژه نامه ای را منتشر کند.
از علاقه مندان دعوت می شود آثار خود را به نشانی مجله پيام سبزانديشان ارسال کنند!

/ 0 نظر / 8 بازدید