نشریه الکترونيکی بومرنگ و صفحات شعر اسپرانتو

نشریه الکترونيکی بومرنگ که اولين شماره ی آن چندی پيش منتشر شد اقدام به انتشار صفحه ی شعر اسپرانتو نموده است. ترجمه ی شماره ی اول کار آقای هومن عباسپور است. ضمن تبريک به دست اندرکاران بومرنگ بمناسبت انتشار اين نشريه اميدواريم که صفحات شعر اسپرانتو آن همچنان داير و پربارتر باشد.

با کليک روی اين نوشته به نشريه بومرنگ برويد!

/ 0 نظر / 4 بازدید