موزه بين المللی اسپرانتو در وين

موزه بين المللی اسپرانتو که در شهر  وين  پايتخت اتريش قرار دارد، تاکنون اين موارد را در بر دارد:

۱- ۲۵۰۰۰ جلد کتاب ۲- ۲۰۰۰ شيئی مربوط به تاريخ اسپرانتو  ۳- ۲۰۰۰ قطعه عکس اشخاص  ۴- ۱۳۰۰۰ عکس   ۵- ۱۱۰۰ آفيش و اعلان  ۶- ۴۰۰۰۰ بروشور

برای گشت و گذار در صفحات اينترنتی موزه به نشانی زير مراجعه کنيد:

http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/eo/index.htm

/ 0 نظر / 4 بازدید