اعلاميه جهانی حقوق بشر به زبان اسپرانتو

اعلاميه جهانی حقوق بشر که در آن چکيده دستاورد بشری در قلمرو انديشه و مدنيت منعکس شده است به زبان بين المللی اسپرانتو  نيز  منتشر شده است.

اينهم نشانی متن اسپرانتويی اعلاميه جهانی حقوق بشر

/ 0 نظر / 11 بازدید