تاکید دولت چین بر حفاظت و توسعه زبانهای اقلیتهای ملی و گویشهای محلی

cri

" یان گوان " رییس اداره مدیریت و بهره استعمال خط و زبان از وزارت آموزش و پرورش چین 25 ژوییه در 89مین کنفرانس بین المللی اسپرانتو در بیجینگ گفت که دولت چین به طور مداوم ضمن حفاظت از زبانهای اقلیتهای ملی وگویشهای محلی ، آنها را توسعه خواهد بخشید. در قانون اساسی چین قید شده است که همه ملیتها حق استفاده از زبان و خط خود دارد.

 در قوانین و مقرارتی مانند قانون خود مختاری نیز موارد مشخص درباره استعمال زبان ها و خط های ملیتهای مختلف وجود دارد. علاوه براین ، چین ضمن تعمیم زبان عمومی رایج شده در سراسر کشور یعنی پوتون هوا ، نیز به ارزش عملی و فرهنگی زبان های محلی توجه کرده و استفاده از گویشهای محلی و توسعه ان را تضمین می کند

/ 0 نظر / 8 بازدید