اسپرانتو در ۴۳ دانشگاه جهان

بنا بر آخرین اطلاعات گردآوری شده اسپرانتو در 43 دانشگاه و در 20 کشور جهان بطور رسمی تدریس می شود. خلاصه آمار چنین است:
اتریش : 3 دانشگاه
بلزیک: 1 دانشگاه
بلغارستان: 1 دانشگاه
چک: 2 دانشگاه
چین:4 دانشگاه
استونی:1 دانشگاه
فرانسه:1 دانشگاه
آلمان:3 دانشگاه
اسپانیا:2 دانشگاه
مجارستان:3 دانشگاه
اسرائیل:1 دانشگاه
ایتالیا:1 دانشگاه
زاپن:5 دانشگاه
کره جنوبی:1 دانشگاه
لیتوانی:2 دانشگاه
مکزیک:1 دانشگاه
هلند:1 دانشگاه
لهستان:3 دانشگاه
روسیه:3 دانشگاه
ایالات متحده آمریکا:4 دانشگاه

/ 0 نظر / 21 بازدید