قطعنامه هشتاد و هفتمين کنگره جهانی اسپرانتو

قطعنامه پايانی هشتاد و هفتمين کنگره جهانی اسپرانتو

هشتاد و هفتمين کنگره جهانی اسپرانتو که از سوم تا دهم آگوست 2002 با 1484 شرکت کننده از 58 کشور و شعار "گوناگونی (تنوع زبانی)- شانس، نه تهديد" در شهر فورتالزا در برزيل برگزار گرديد:
تاکید میکند که روند رو به رشد جهانی شدن منجر به نتایح مثبتی نظیر ابزارهای جهانی برای حقوق بشر، و اما در عین حال سبب نابرابریها و محو رو به تزاید زبانها و فرهنگهای کوچک محلی شده است،
به یونسکو بخاطر فعالیت در زمینه گوناگونی زبانی و فرهنگی، از جمله تعیین روز21 فوریه هر سال بعنوان "روز زبان مادری"، تبریک گفته و همچنین تصویب قطعنامه جهانی برای گوناگونی فرهنگی را گرامی میدارد،
تاکید میکند که اصول و اهداف یونسکو در این زمینه با ایدهآلهای جنبش اسپرانتو همخوانی داشته و به این ترتیب امکان تبادل برابر ارزشهای فرهنگی را فراهم میآورد،
در این قطعنامه اهمیت بعد زبانی تنوع فرهنگی را قابل توجه دانسته و آمادگی جنبش اسپرانتو را برای همکاری با کلیه سازمانهایی که درباره بعد فرهنگی مسائل بینالمللی فعالیت میکنند، اعلام میدارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید