اسپرانتودان ها و دوستداران اسپرانتو در قله دماوند

گروه ۱۹ نفره اسپرانتودانان و دوستداران اسپرانتو که توسط موسسه سبزانديشان هماهنگ شده بودند ۱۴ نفر موفق به صعود به قله دماوند شدند.

اينهم عکسهايی از اين صعود. عکس ها از رضا ترابی

/ 3 نظر / 12 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد

AliAsghar kousari

Ah.mi venis kun vi.

AliAsghar kousari

عکسها خیلی جالب بودند . در واقع عکسها یکی از بهترین بخشهای سایت میباشد . پیشنهاد می کنم برای پر بار تر شدن سایت بخشی را به بایگانی عکس اختصاص دهید و در ان تمام عکسهای مربوط به فعا لیتهای ده ساله ی موسسه را قرار دهید ( عکسهای گرد همایی های سالانه - گلگشتها و ..... ) به این ترتیب باز دید کنند گان هم با تاریخچه و فعا لیتهای اسپرانتو دانان بهتر اشنا می شوند .